Khi nền bê tông bị ẩm thì chọn hệ sơn nào? có phải cách ẩm hay không?

Thursday, 02/08/2018, 22:40 GMT+7
Khi nền bê tông bị ẩm thì chọn hệ sơn nào? đối với trường hợp nền bê tông bị ẩm ướt do hơi nước từ dưới lên thì chúng ta phải chống ẩm rồi mới tiến hành sơn lót và sơn phủ hoàn thiện
Reviews