Bài viết

18:35, 11/11/2018
Các bước thi công sơn epoxy: Đối với việc thi công sơn epoxy, người thợ thi công cần nắm vững quy trình kỹ thuật cũng như các bước hướng dân thi công sơn epoxy cho sàn bê tông, nền nhà xưởng, sơn tường epoxy
21:19, 16/09/2018
Sơn epoxy gốc nước được ưu tiên dùng trong những hạng mục như dược phẩm, y tế...
17:11, 16/09/2018
Sơn chống axit gồm các hệ sơn phun/lăn và hệ sơn dày dùng bàn kéo trong bề mặt phẳng như sàn bê tông, sắt thép..
16:38, 16/09/2018
http://epoxy.vn/vn/son-ket-cau-thep-ngoai-troi.html
22:50, 13/09/2018
Bảng màu sơn epoxy một số hãng jotun, aica, chokwang, kcc, á đông...
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn