Lọc theo giá (vnđ)

Tìm theo màu

Tìm theo độ bóng sơn

Tìm theo khu vực áp dụng

Sơn sàn

Giới thiệu Dung môi pha sơn

Dung môi pha sơn epoxy, sơn công nghiệp, xăng thơm pha sơn epoxy, sơn dầu, sơn tàu biển...Dung môi pha sơn hay xăng pha sơn được pha liều lượng tùy vào dòng sơn và hãng sơn, một số dòng sơn không phải dung môi...
Dung môi pha sơn
Dung môi pha sơn Acrylic DR-610 được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
Dung môi pha sơn Acrylic 31D được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, ...
NPS-600 DUNG MÔI CAO SU OXY HÓA được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - DR700  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - D111  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - DR620  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn epoxy cho bê tông hoặc kết ...
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - 926D NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn epoxy cho bê tông hoặc kết cấu ...
Dung môi pha sơn NPS được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng ...
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn