Dung môi pha sơn
1,352,000
Thinner dung môi 736 Rainbow dành cho sơn PU, dùng với sơn lót và sơn phủ gốc PU của Rainbow
1,250,000
Dung môi pha sơn thinner 1005 Rainbow dùng để pha sơn epoxy với tỷ lệ pha không quá 10% theo thể tích, có ...
1,250,000
Dung môi pha sơn gốc acrylic KCC Thinner 029K dùng pha sơn chịu nhiệt và sơn epoxy kcc, tỷ lệ pha ...
1,350,000
Dung môi pha sơn chống hà RP-71 chuyên pha loãng sơn chống hà và sơn tàu biển rainbow, mức pha tối đa từ 5 ...
Dung môi pha sơn Acrylic DR-610 được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
Dung môi pha sơn Acrylic 31D được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, ...
NPS-600 DUNG MÔI CAO SU OXY HÓA được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - DR700  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - D111  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - DR620  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn epoxy cho bê tông hoặc kết ...
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - 926D NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn epoxy cho bê tông hoặc kết cấu ...
Dung môi pha sơn NPS được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng ...

Giới thiệu Dung môi pha sơn

Dung môi pha sơn epoxy, sơn công nghiệp, xăng thơm pha sơn epoxy, sơn dầu, sơn tàu biển...Dung môi pha sơn hay xăng pha sơn được pha liều lượng tùy vào dòng sơn và hãng sơn, một số dòng sơn không phải dung môi...
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn