Sản phẩm
Sơn Jotun Penguard FC
1,000
Sơn Jotun Penguard FC là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng ...
Sơn Jotafloor Topcoat
1,000
 Sơn Jotafloor Topcoat có thể được pha ở rất nhiều màu trong Hệ thống pha màu tự động sơn ...
Jotun Jotafloor Screed
1,000
 Jotun Jotafloor Screed là loại vữa epoxy 3 thành phần không chứa dung môi đóng rắn bằng ...
Sơn Jotun Jotafloor Rapid Dry WB
1,000
Sơn Jotun Jotafloor Rapid Dry WB là loại sơn 1 thành phần khô lý acrylic gốc nước. Sản phẩm này là loại ...
Sơn Jotun Jotafloor Rapid Dry
1,000
 Sơn Jotun Jotafloor Rapid Dry là loại sơn 1 thành phần đóng rắn oxy hóa gốc alkyd.  Sơn Jotun ...
Sơn Jotun Jotafloor Glass Flake
1,000
Jotun Jotafloor Glass Flake là loại sơn 2 thành phần gia cường vảy thủy tinh gốc epoxy đóng rắn bằng amine. ...
Sơn Jotun Jotafloor Coatting
1,000
Sơn Jotun Jotafloor Coatting là loại sơn 2 thành phần không chứa dung môi gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sơn ...
Sơn Jotun Hardtop Optima
1,000
Sơn Jotun Hardtop Optima là loại sơn 2 thành phần gốc polysiloxane đóng rắn hóa học. Sơn Jotun Hardtop Optima ...
Sơn Jotun Hardtop Flexi
1,000
Sơn Jotun Hardtop Flexi là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sơn Jotun ...
Sơn Jotun Hardtop Eco
1,000
Sơn Jotun Hardtop Eco là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sơn Jotun ...
Sơn Jotun Hardtop AX
1,000
Sơn Jotun Hardtop AX  là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Màng ...
Sơn Jotun Futura Classic
1,000
Sơn Jotun Futura Classic là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sơn ...
Sơn Jotun Penguard Topcoat
1,000
Sơn Jotun Penguard Topcoat  là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sơn Jotun Penguard ...
Sơn Jotun Hardtop One
1,000
Sơn Jotun Hardtop One là sơn 1 thành phần gốc acrylic polysiloxane đóng rắn bằng độ ẩm. Sơn Jotun Hardtop One ...
Sơn Jotun Hardtop Clear
1,000
Sơn Jotun Hardtop Clear là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sơn Jotun ...
Sơn Jotun Jotatherm TB550
1,000
Sơn Jotun Jotatherm TB550 là loại vật liệu cách nhiệt 2 thành phần có cấu trúc epoxy đóng rắn bằng amine ...
Sơn Jotun Tankguard Zinc
1,000
Sơn Jotun Tankguard Zinc là loại sơn kẽm vô cơ ethyl silicate 2 thành phần đóng rắn nhờ độ ẩm. Sơn Jotun ...
Sơn Jotun Tankguard SF
1,000
Sơn Jotun Tankguard SF là loại sơn hai thành phần không chứa dung môi gốc phenolic/novolac epoxy đóng rắn ...
Sơn Jotun Tankguard Plus
1,000
Sơn Jotun Tankguard Plus chịu hầu hết các loại dầu thô và nhiều loại hóa chất và dung môi. Nó có khả ...
Sơn Jotun Tankguard HB Classic
1,000
Sơn Jotun Tankguard HB Classic có khả năng chống hóa chất tốt. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn
 • Zalo