Sơn chịu nhiệt Metatherm

Sơn chịu nhiệt Metatherm

 

Untitled-1

Sơn chịu nhiệt Á Đông được sản xuất dựa gốc Silicone gồm 3 sản phẩm Metatherm HR 200, Metatherm HR 300, Metatherm HR 600 là sơn chịu nhiệt gôc Silicone, khả năng chịu nhiệt đến 200ºC, chịu nhiệt tức thời đến 250ºC. Khả năng chịu nhiệt độ. Chịu đựng thời tiết rất tốt.

2,485,625
Sơn chịu nhiệt Á Đông METATHERM HR 600 độ C gốc Silicone, khả năng chịu nhiệt đến 200ºC, chịu ...
1,532,500
Sơn chịu nhiệt Á Đông METATHERM HR 200 gốc Silicone, khả năng chịu nhiệt đến 200ºC, chịu nhiệt ...
1,871,250
Sơn chịu nhiệt Á Đông METATHERM HR 300 gốc Silicone, khả năng chịu nhiệt đến 300ºC, chịu nhiệt ...
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn