Sơn chống hà Á Đông

Sơn chống hà Á Đông
Sơn chống hà Á Đông gồm 2 sản phẩm chính là Metachlor AF10 và Metachlor AF450, sơn chống hà Á Đông không chứa thiếc chuyên dùng cho đáy tàu biển, phương tiện vận tải thủy. 
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn