Sơn epoxy nanpao

Sơn epoxy nanpao

SƠN NANPAO - SƠN EPOXY NANPAO - ĐẠI LÝ SƠN NANPAO

Sơn Noroo - Nanpao: Sơn epoxy Nanpao là dòng sơn gốc epoxy cao cấp, nay được sử dụng tên mới Sunday Paint, hệ sơn gồm các dòng cơ bản sau đây:

1. Sơn lót epoxy 711

Đóng gói: 16,4kg/bộ, độ phủ 0,2kg/m2

2. Sơn phủ hệ lăn gốc dầu epoxy 926:

- Đóng gói 19.2kg/bộ, tỷ lệ và định mức pha sơn epoxy: Pha 10% dung môi 926D, độ phủ: 0.25kg/m2, độ dày 100µm

3. Sơn phủ epoxy tự san phẳng 822M, 932

icon-epoxy Lớp giữa: 822M, đóng gói 20kg/bộ

icon-epoxy Lớp epoxy topcoat tự phẳng: 932, đóng gói 24kg/bộ.

4. Dung môi pha sơn epoxy 926D, pha không quá 10%

  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn