Sơn nền chịu tải nhà kho

Thi công sơn epoxy cho nền nhà kho công nghiệp: Nhà kho là nơi chứa các sản phẩm tạo ra cũng như các thiết bị máy móc khi không làm việc. Do đó, sàn nhà kho là nơi phải chịu va chạm liên tục trong thời gian dài...
15:46, 28/07/2017
Thi công sơn epoxy cho nền nhà kho công nghiệp: Nhà kho là nơi chứa các sản phẩm tạo ra cũng như các thiết bị máy móc khi không làm việc. Do đó, sàn nhà kho là nơi phải chịu va chạm liên tục trong thời gian dài...
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn