INTERNATIONAL PAINT

Interthane 990 White PHB000/A20L
Interthane 990 White PHB000/A20L là sơn phủ màu trắng, dùng ngoài trời cho môi trường khắc nhiệt
Interthane 990 Black PHY999/A20L
Interthane 990 Black PHY999/A20L là sơn phủ màu đen, hệ 2 thành phần đen bóng, đen mờ dùng interthane 870
Interthane 990 PHK724/PHA046 (Storm Grey)
Interthane 990 PHK724/PHA046 (Storm Grey) là hệ 2 thành phần  dùng cho kết cấu ngoài trời
PHL764 INTERTHANE 990 DARK GREY
PHL764 INTERTHANE 990 DARK GREY PART A là hệ 2 thành phần  dùng cho kết cấu ngoài trời
Interthane 990 SIGNAL GREEN PHL549/A20L
Interthane 990 SIGNAL GREEN PHL549/A20L sơn phủ màu xanh lá cây cho kết cấu thép, kim loại ngoài trời....
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn