Sơn epoxy sunday

Sơn epoxy sunday
 

Sơn epoxy Sunday là sản phẩm của sự liên doanh Tập đoàn Noroo Hàn Quốc và Tập đoàn Nanpao Đài Loan, nhà máy tại KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Sơn epoxy Sunday gồm các loại sau:

  • Sơn lót epoxy: 711, sơn lót chống rỉ epoxy: 926PR, 926IR
  • Sơn phủ epoxy : 926 hệ thường, 946 chống acid
  • Sơn epoxy tự cân bằng hay tự phẳng: 932 hệ thường,  933 chống acid
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn