Sơn Chống Cháy Kết Cấu
Jotun Jotachar JF750
Jotun Jotachar JF750 là loại sơn 2 thành phần chống cháy theo công nghệ màng phồng gốc epoxy không chứa dung ...
Jotun Jotachar 1709
Jotun Jotachar 1709  là loại sơn 2 thành phần chống cháy theo công nghệ màng phồng gốc epoxy không chứa ...
Sơn SteelMaster 60SB
Sơn SteelMaster 60SB là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc dung môi. Được chứng nhận bởi cơ ...
Sơn SteelMaster 600WF
Sơn SteelMaster 600WF là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc nước. Được chứng nhận bởi cơ ...
Sơn SteelMaster 120SB
Sơn SteelMaster 120SB là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc dung môi. Được chứng nhận bởi cơ ...
Sơn SteelMaster 1200WF
Sơn SteelMaster 1200WF là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc nước. Được chứng nhận bởi cơ ...
Sơn SteelMaster 1200HPE
 Sơn SteelMaster 1200HPE Có thể sử dụng sơn trực tiếp lên bề mặt sắt thép, hay làm lớp trung ...
Sơn Chống Cháy Hải Vân
Sơn Chống Cháy Hải Vân là sơn gốc nước một thành phần được sản xuất trên cơ sở nhựa chuyên ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn