Sơn Kẽm
Intershield 300​​​​​​​ International - Aluminium
Intershield 300 International là loại sơn epoxy nguyên chất nhôm, có màu sáng, chống mài mòn, mang lại khả ...
Intershield 300​​​​​​​ International - Bronze
Intershield 300 International là loại sơn epoxy nguyên chất nhôm, có màu sáng, chống mài mòn, mang lại khả ...
Intergard 7600 International - Grey Aluminium
Intergard 7600 International là loại sơn lót phổ dụng gốc epoxy nguyên chất, có màu sáng, có khả năng ...
Interzinc 52E International - Grey
Interzinc 52E International là loại sơn lót epoxy giàu kẽm kim loại, hai thành phần, hàm lượng chất rắn cao, ...
Intergard 7600 International - Red Aluminium
Intergard 7600 International là loại sơn lót phổ dụng gốc epoxy nguyên chất, có màu sáng, có khả năng ...
Interzinc 42 International - Grey
Interzinc 42 International là sơn lót kẽm kim loại hai thành phần. Là lớp sơn lót kẽm cho ứng dụng như ...
Interzinc 2280 International - Green Grey
Interzinc 2280 International là loại sơn lót ethyl silicat vô cơ giàu kẽm, hai thành phần, có khả năng phục ...
Interzinc 22 International - Green Grey
Interzinc 22 International là loại sơn lót ethyl silicat vô cơ giàu kẽm, hai thành phần, có khả năng phục ...
Interzinc 52 International - Grey
Interzinc 52 International là loại sơn lót epoxy giàu kẽm kim loại hai thành phần phù hợp với thành phần ...
Interzinc 2265 International - Green Grey
Interzinc 2265 International là loại sơn lót ethyl silicat vô cơ giàu kẽm, hai thành phần, có khả năng phục ...
Interzinc 5265 International - Green Grey
Interzinc 5265 International  là loại sơn epoxy giàu kẽm kim loại, hai thành phần, đáp ứng các yêu cầu ...
Interplate 855 International - Grey
Interplate 855 International sơn lót kẽm silicat tại xưởng tiền xây dựng giúp bảo vệ chống ăn mòn tốt ...
Interplate 408 International - Red
Interplate 408 International là sơn lót oxit sắt hai thành phần. Interplate 408 International được phê duyệt ...
Interplate 11 International - Grey
Interplate 11 International sơn lót tiền chế kẽm etyl silicat biến tính, khô nhanh, hai thành phần, có thể hàn ...
Interseal 670Hs International - Aluminium
Interseal 670Hs là loại sơn bảo dưỡng epoxy hai thành phần có hàm lượng chất rắn cao, hàm lượng VOC ...
Interseal 670Hs International - Blacks
Interseal 670Hs là loại sơn bảo dưỡng epoxy hai thành phần có hàm lượng chất rắn cao, hàm lượng VOC ...
Interseal 670Hs International - Red
Interseal 670Hs là loại sơn bảo dưỡng epoxy hai thành phần có hàm lượng chất rắn cao, hàm lượng VOC ...
Interseal 670Hs International - White
Interseal 670Hs là loại sơn bảo dưỡng epoxy hai thành phần có hàm lượng chất rắn cao, hàm lượng VOC ...
Interseal 670Hs International - Surf Grey
Interseal 670Hs là loại sơn bảo dưỡng epoxy hai thành phần có hàm lượng chất rắn cao, hàm lượng VOC ...
Interbond 201 International - Surf Grey
Interbond 201 International là lớp sơn lót,hoàn thiện epoxy hai thành phần cứng, chịu mài mòn bề mặt, cung ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn