Sơn sàn nhà xưởng Hunvina KCN Sóng Thần 2

Ngang x dài
r
Diện tích đất
r
Diện tích xd
a
Chủ dự án
y

Mô tả dự án

Ý kiến của bạn

Các dự án khác

  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn