Dung môi pha sơn
Thinner GTA004/20L/5L international
Thinner GTA004/20L/5L international dùng pha sơn gốc...
Thinner Pha Sơn Nước Gốc Dầu Rainbow 807
Thinner Pha Sơn Nước Gốc Dầu Rainbow 807 là sản phẩm dùng để pha loãng sơn nước gốc dầu. Sử dụng ...
Dung môi pha sơn chịu nhiệt KCC Thinner 029K gốc acrylic
Dung môi pha sơn gốc acrylic KCC Thinner 029K dùng pha sơn chịu nhiệt và sơn epoxy kcc, tỷ lệ pha ...
1521 - Dung môi pha sơn chịu nhiệt
1521 - Dung môi pha sơn chịu nhiệt cho những dòng sơn chịu nhiệt độ cao, pha tối đã từ 5 đến 10%, là ...
1564S - Dung môi pha sơn chịu nhiệt cao
1564S - Dung môi pha sơn chịu nhiệt cho những dòng sơn chịu nhiệt độ cao, pha tối đã từ 5 đến 10%, là ...
1564X - Dung môi pha sơn chịu nhiệt thấp
1564X - Dung môi pha sơn chịu nhiệt cho những dòng sơn chịu nhiệt độ thấp, pha tối đã từ 5 đến 10%, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn